10.09.2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 


18.05.2018 Olimme mukana Huipulla tuulee tapahtumassa Jyväskylän Paviljongissa.
Kuvassa INNON aura sarjan kalusteita. 
  
 
 
 
 
 

 

 

30.11.2017 SUUNNITTELEMALLA TOIMIVA TYÖTILA JA TYÖPISTE

Toimistotyölle on tunnusomaista tiedon käsittely, muokkaus ja uuden tiedon tuottaminen. Työtilan suunnittelun tavoitteena on luoda työntekijälle työtila, joka antaa mahdollisuuden mainituille toiminnoille sekä tukee työn sujuvuutta ja työntekijän terveyttä.

Toimistotiloissa ihmiset tekevät myös eriasteista ja -muotoista yhteistyötä: on kokouksia, palavereita ja keskusteluja, joissa ollaan läsnä joko fyysisesti tai ne hoidetaan tietoteknologian avulla. Tilasuunnittelussa haetaan monesti ratkaisuja, jotka vaativat mahdollisimman vähän tilaa. Työn tehokkaan tekemisen lähtökohtana pidetään liian usein sitä, että työ voidaan tehdä siirtymättä, paikallaan istuen. Pitkään istuminen väsyttää ja kuormittaa yksipuolisesti. Hyvin suunniteltu työtila kannustaa myös sopivaan liikkumiseen työpäivän aikana. Käytännössä työtilan pinta-ala riippuu työtehtävästä ja -välineistä.

Toimistotyössä suositeltava vähimmäiskoko yhden hengen työtilalle on 10–12 neliötä. Avotilassa yhdelle hengelle tulisi varata 7–8 neliötä. Avotoimistoja perustellaan avoimella organisaatiokulttuurilla ja dynaamisuudella. Työtilaratkaisun pitäisi perustua kuitenkin työn vaatimuksiin ja organisaation todellisiin tarpeisiin, kuten siihen, miten paljon työssä tarvitaan keskittymistä ja vuorovaikutusta. Parhaimmillaan tila tarjoaa mahdollisuuden molempiin. Toimistotiloista välittyvä mielikuva, tilojen sijainti ja viihtyisyys vaikuttavat neliöiden ja mainittujen ympäristötekijöiden lisäksi työntekijöiden työmotivaatioon ja terveyteen.

Hyvin suunniteltu tietokonetyöpiste on sijoitettu niin, että liikkuminen työpisteeseen ja sieltä pois on esteetöntä. Kulkureitin varrella olevissa kalusteissa ei saa olla kolhivia tai teräviä nurkkia. Järjestyksen ja siisteyden ylläpitämiseen on riittävät säilytystilat. Työpisteen kalusteiden ja työvälineiden pitää mahdollistaa monipuoliset ja mukavat työasennot. Työtuoli tarvitsee pyörähtämis- ja liikkumistilaa vähintään neliömetrin.

Lähde: Työterveyslaitos
 

 
 
 

Toimistojen työpisteet on nyt hyvä uudistaa ajan tasalle


 
 Ykköset lehti 15.11.2017
 Myynti 
 
Heikki Tuomilehto puh. 050-462 5841           Juhani Ahonen  puh. 040-049 6964             Petri Ijäs puh. 050-462 5840